Interim management proces

AANPAK INTERIM MANAGEMENT

Bij de interim invulling van executive leiderschapsrollen is de balans tussen een snelle werkwijze en een zorgvuldige aanpak cruciaal voor succes. Daarom gaan we snel, doordacht en grondig te werk. Hieronder treft u een overzicht van onze aanpak, inclusief toelichting per stap.

360˚ light aanpak

Om een overkoepelend beeld te creëren van de huidige versus gewenste situatie, zetten wij onze 360˚ light methode in. Een korte versie van onze succesvolle 360˚ methode voor Executive Search opdrachten. Hierbij nemen we 360° interviews af bij relevante stakeholders die te maken krijgen met de vacante positie. Hierbij leggen we de nadruk op business strategie, cultuur, uitdagingen en de ideale kandidaat. Dit vormt de basis in de zoektocht naar de juiste kandidaat. Gezien de behoefte naar een tijdige oplossing spreken wij ten minste 2 key stakeholders in de organisatie, direct na aanvang van de opdracht.

definiëren executive opdracht

Met de opgedane kennis uit de 360° interviews en het evaluatiegesprek stellen wij een gedetailleerd functieprofiel samen. Op basis van dit gezamenlijk afgestemde profiel starten wij onze search.

match met interim executive pool

Het functieprofiel wordt gematched met onze interim executive pool. Alle interim executives in ons netwerk zijn vooraf kritisch door ons gescreend. We hebben dus altijd een scherp beeld van de kwaliteiten en competenties van alle leiders in onze pool en kunnen daardoor snel schakelen.

benaderen geschikte kandidaten

Passende kandidaten worden benaderd en gevraagd naar hun interesse in de functie. Wanneer geschikte kandidaten tijdens de eerste screening interesse tonen, wordt direct een face-to-face interview ingepland. In een persoonlijke ontmoeting wordt kritisch doorgevraagd op competenties, relevante kennis en persoonlijke eigenschappen.

presentatie geschikte kandidaten

Wij presenteren onze shortlist van ten minste 3 kandidaten binnen 5 dagen. Tijdens deze presentatie delen wij onze conclusies met betrekking tot: ervaring met de voornaamste doelen zoals gedefinieerd tijdens de 360° light, persoonlijke fit en uitdagingen.

interview ronde(s) kandidaat - klant

Geselecteerde kandidaten doorlopen het interview traject bij de klant. SCM Executives kan hier, indien gewenst, een rol in spelen.

onderhandeling en akkoord

SCM Executives kan ondersteuning bieden bij het bespreken van specifieke voorwaarden van het contract.

monitoren verloop opdracht

Na het tekenen van het contract blijven wij op regelmatige basis in contact met de geplaatste kandidaat. Door maandelijkse contactmomenten monitoren wij de voortgang en kwaliteit van de samenwerking.

Copyright © 2024 SCM Executives

| Privacy | Algemene voorwaarden | Code of conduct | Website by Pursuit