EEN BETERE WERELD

VINDEN WIJ BELANGRIJK 

Stichting4Life

Waarom

SCM Executives is zeer actief betrokken bij Stichting4Life. De directe aanpak met duidelijk zichtbare resultaten hebben ons ertoe gezet om de initiatieven van S4L zeer actief te steunen. Vanuit onze enorm bevoorrechte positie voelen wij een morele verplichting om mensen die zijn geboren en opgroeien in de grootste sloppenwijk van Afrika een kans te geven om zich te ontwikkelen en uiteindelijk in staat te zijn om op eigen benen te staan. Dit doen wij door op verschillende manieren zelf actief betrokken te zijn binnen de stichting in Nederland maar zeker ook in Kenia.

BEZOEK WEBSITE
Stichting 4 Life
  • Stichting4Life richt zich primair op kinderen in de grootste sloppenwijk van Kenia: Kibera. Door begeleiding en scholing kan deze nieuwe generatie de armoedespiraal doorbreken. Uit onderzoek is gebleken dat ieder jaar onderwijs later voor 8% extra inkomen zorgt.
  • Onderwijs voor kinderen is alleen zinvol, als de omstandigheden thuis goed zijn. Zonder een dak boven het hoofd, eten op tafel en een veilige thuishaven kunnen kinderen hun schooltijd niet succesvol afronden.
  • Om de thuis situatie voor kinderen te verbeteren, creëert Stichting4Life banen voor de moeders. Zo produceert en verkoopt de stichting sieraden en stoffen artikelen. Ook zijn er microkredieten beschikbaar voor moeders en voogden van kinderen die steun ontvangen van Stichting4Life. De kredieten worden niet aan individuen maar aan groepen ter beschikking gesteld. De "repayment rate' ligt daardoor zeer hoog. Door de individuele bedrijfsbegeleiding zijn veel kleine zelfstandigen in staat succesvol hun eigen bedrijfje te runnen.
  • Een deel van de moeders en voogden is HIV-positief. Hierdoor verliezen kinderen regelmatig hun (enige) verzorger. De sociaal werker zorgt in deze gevallen voor opvang bij familie of buren en ondersteunt het gezin dat de wezen opneemt.
Hoe
SCM Executives brengt ook graag S4L onder de aandacht bij onze klanten, kandidaten en leveranciers. Een deel van de fee, die wij in rekening brengen bij onze klanten gaat naar S4L en indien gewenst kan de klant ook een eigen bijdrage leveren.
Het laatste nieuws
Stichting4Life is het afgelopen jaar weer druk bezig geweest met het opzetten van nieuwe projecten en activeiten, om de scholen, kinderen en werkende moeders in Kenia te kunnen blijven ondersteunen.
Copyright © 2024 SCM Executives

| Privacy | Algemene voorwaarden | Code of conduct | Website by Pursuit