PRIVACY STATEMENT

SCM EXECUTIVES

ONS PRIVACY STATEMENT

Uw privacy is belangrijk voor ons. SCM Executives hanteert een streng privacy beleid, welke geheel voldoet aan de algemene verordening gegevensbescherming. Wij beschermen de privacy van de informatie die u aan ons verstrekt en behandelen deze informatie altijd vertrouwelijk. Hieronder kunt u in onze privacy statement lezen hoe wij met uw gegevens omgaan.
Gebruik van uw gegevens
Wanneer u zich via de website bij SCM Executives inschrijft, worden uw gegevens in een goed beveiligde database verwerkt. Deze database wordt uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruikt.

Wij kunnen u snel en efficiënt vinden als zich een passende vacature voordoet. Met behulp van de database kunnen wij u voorstellen bij onze opdrachtgevers, door middel van een cv met toelichting. Dit wordt uitsluitend na uw toestemming gedaan.
Welke gegevens
Wij vragen u bepaalde persoonsgegevens te delen om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, dat zijn de volgende gegevens.

- Contactgegevens, inclusief naam, email en telefoonnummer
- Persoonsgegevens waaronder geboortedatum, huidige totale jaarsalaris range en functiehistorie.
Gegevensverwerking en beveiliging
SCM Executives is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van verkregen persoonsgegevens en geeft uitsluitend inzicht in deze gegevens aan hiertoe bevoegde medewerkers. Deze medewerkers dienen zich te houden aan een geheimhoudingsbeding. SCM Executives heeft passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en/of verlies. Hoofdverantwoordelijke voor het bewaken van deze gegevens is: Niels Schenk
Verstrekking aan derden
SCM Executives verstrekt gegevens uitsluitend aan opdrachtgevers zoals onder punt 1 omschreven, teneinde onze bedrijfsdoelstellingen te realiseren. SCM Executives is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze opdrachtgevers. SCM Executives aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de door uw verstrekte gegevens door de door haar geselecteerde opdrachtgevers, aan wie uw gegevens worden verstrekt nadat u daartoe toestemming heeft gegeven. SCM Executives zal uw gegevens niet, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming verspreiden of bekendmaken aan derden, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, CAO, gedragsregels of een rechterlijk bevel.
Bewaartermijn
SCM Executives bewaart de door u ingezonden gegevens voor maximaal 3 jaar. Deze gegevens gebruiken wij zodat u als kandidaat gekoppeld kan worden aan een of meerdere vacatures. Indien u akkoord gaat met de privacy statement geeft u toestemming om deze gegevens maximaal 3 jaar na inschrijving te bewaren en contact met u op te nemen.

UITSCHRIJVEN OF EEN KLACHT?

Als kandidaat heeft u ten alle tijden het recht om uw gegevens te laten verwijderen of aanpassingen door te voeren. Wanneer u wenst uit de database verwijderd te worden, of wanneer u vragen heeft over de bedrijfsvoering omtrent uw privacy kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke gegevensbescherming: Niels Schenk via [email protected].
Verplichting
Wanneer u niet akkoord gaat met onze privacy statement, kunnen wij u helaas niet opnemen in onze database en zult u niet opgenomen worden in eventuele sollicitatieprocedures.

COOKIE POLICY

Onze site maakt gebruik van cookies om de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.

Wat is een cookie?
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser (o.a. Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari) op de harde schrijf of in het geheugen van uw apparaat wordt opgeslagen. De in de cookies opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd worden.
Welke cookies gebruiken wij?
De website van SCM Executives maakt enkel gebruik van functionele en analytics cookies. Deze cookies zijn nodig voor het goed functioneren van de website en het analyseren van browsergedrag voor het verbeteren van de website. Deze gegevens zijn volledig anoniem en zullen niet worden doorgespeeld naar andere partijen. Wij maken geen gebruik van marketing cookies.

Onderstaand worden de gebruikte Analytische cookies beschreven.

Cookie

Doel

Opslagperiode

_gat

Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten.

1 minuut

_gid

Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.

24 uur

_ga

Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem).

2 jaar

Cookies in- en uitschakelen

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van je browser. Kijk voor meer informatie op de website van uw internetbrowser.
Copyright © 2024 SCM Executives

| Privacy | Algemene voorwaarden | Code of conduct | Website by Pursuit