Executive search proces

AANPAK EXECUTIVE SEARCH

Het zoeken van de juiste leider vraagt om een zeer grondige aanpak die verder gaat dan het vinden van een goede match. Met onze unieke methode vinden wij de leider die uw organisatie echt verder brengt. Hieronder treft u een overzicht van onze aanpak, inclusief toelichting per stap.

360° GRADEN AANPAK

Om een overkoepelend beeld te creëren van de huidige versus gewenste situatie nemen wij 360° graden interviews af bij relevante stakeholders die te maken krijgen met de vacante positie. Hierbij leggen we de nadruk op business strategie, cultuur, uitdagingen en het ideale profiel. Dit voortraject vormt de basis in de zoektocht naar de juiste kandidaat.

ONLINE RAPPORTAGE CORE BEVINDINGEN

De belangrijkste bevindingen worden teruggekoppeld in een alignement meeting en vervolgens samengevat op ons online platform. Dit platform is op elk tijdstip te raadplegen en biedt een gestructureerd overzicht van de voortgang van ons executive search proces.

SEARCH

Met de opgedane kennis uit de 360° gesprekken stellen wij een gedetailleerd functieprofiel samen dat wij proactief inzetten om kandidaten te benaderen en te enthousiasmeren voor de rol.

longlist

Via het zorgvuldig onderhouden netwerk, de SCM Executives database en eventuele andere kanalen wordt een longlist samengesteld met potentieel geschikte kandidaten. Deze kandidaten worden benaderd en gevraagd naar hun interesse in de functie.

video call

Geïnteresseerde kandidaten worden via een video call gescreend om te beoordelen of zij passen in de rol en daadwerkelijk geïnteresseerd zijn.

FACE TO FACE INTERVIEW

Wanneer geschikte kandidaten tijdens de eerste screening interesse tonen, wordt direct een face-to-face interview ingepland. In een persoonlijke ontmoeting wordt kritisch doorgevraagd op competenties, relevante kennis en persoonlijke eigenschappen.

PRESENTATIE FINAL SHORTLIST

Wij presenteren onze shortlist graag op locatie waarbij we een inhoudelijke dialoog aangaan. Tijdens deze sessie delen wij onze conclusies per kandidaat met betrekking tot de gewenste kennis / ervaring zoals gedefinieerd in het 360˚ graden rapport, persoonlijke fit en uitdagingen.

INTERVIEW RONDE(S) KLANT

Geselecteerde kandidaten doorlopen het interview traject bij de klant. SCM Executives kan hier, indien gewenst, een rol in spelen.

ASSESSMENT & BUSINESS CASE

Tegen additionele kosten kan, in samenwerking met partners, een uitgebreide vorm van assessment worden opgezet. Daarnaast kan SCM Executives een specifieke case inrichten om te toetsen welke aanpak geselecteerde kandidaten hanteren, wanneer zij in de rol stappen.

finale interview ronde klant

Finale kandidaten worden uitgenodigd voor een laatste gesprek. Het gemaakte assessment en de business case kunnen hierbij worden gebruikt om de kandidaat te challengen op resultaten en gemaakte keuzes.

referentie check

Referentie checks worden door de consultants van SCM Executives uitgevoerd. Wij zullen hier mondeling en schriftelijk verslag van doen.

beslissing klant

Na een kritische evaluatie van de geïnterviewde kandidaten wordt een selectie gemaakt. In het uitzonderlijke geval dat er geen passende kandidaat is gevonden zullen we onze search voortzetten.

ONDERHANDELING KANDIDAAT - KLANT

SCM Executives kan ondersteuning bieden bij het bespreken van specifieke voorwaarden van het contract. Finalisten zullen een uitgebreid salarisformulier invullen, dat vooraf met u als klant gedeeld zal worden.

review onboarding

Na het tekenen van het contract blijven wij op regelmatige basis in contact met de geplaatste kandidaat. Hierbij kunnen wij de klant gedurende de eerste 6 maanden op de hoogte houden van de voortgang en ontwikkeling van de kandidaat op zowel professioneel als persoonlijk vlak.

Copyright © 2024 SCM Executives

| Privacy | Algemene voorwaarden | Code of conduct | Website by Pursuit